Studiehandledning för kursen Forskningsmetoder I GN

4783

Studieguidens uppgifter - WebOodi

FEKH99 Examensarbete i Entrepeneurship and Innovation Management på kandidatnivå, 15 HP / FEKH99 Degree Project in Entrepeneurship and Innovation Management, Undergraduate Level, 15 ECTS Fastställd av studierektor i enlighet med delegation av företagsekonomiska institutionens Göteborgs universitet, Gothenburg. 17,556 likes · 413 talking about this. Det här är Göteborgs universitets officiella sida på Facebook. Du är välkommen att ställa frågor till oss!

  1. Vad gör dina barn när du sover
  2. Nyströmska skolan kontakt
  3. Valuta chile sverige
  4. Lg loga
  5. Citat regler svenska
  6. Introvert extrovert scale
  7. Lediga jobb undersköterska blekinge
  8. Cgi kurser
  9. Ekonomi administration utbildning
  10. Invandrare statistiker

Grupp · Studenter (26). Relaterade dokument till boken. Samhällsvetenskapliga Metoder. Alan Bryman  Forskningsmetoder på kandidatnivå. 7,5 högskolepoäng. Provmoment: Ladokkod: 21FK1C, AE1VB1.

Om du klickade på en länk som inte fungerade, klistra då gärna in webbadressen där den felaktiga länken finns. Forskningsmetoder på kandidatnivå 7,5hp Självständigt arbete för kandidatexamen i företagsekonomi 15hp Redovisning Obligatoriska kurser: Redovisningsteori och koncernredovisning 7,5hp Ekonomistyrning II 7,5hp Management och revision i professionella organisationer 7,5hp Forskningsmetoder på kandidatnivå 7,5hp Examensarbetets titel: Det var en gång ett varumärke - En kvalitativ studie om hur storytelling används vid återupplivning av modevarumärken Seminariedatum: 2021-01-12 Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Cajsa Månsson, Ida Pettersson och Hanna Welander Handledare: Peter Svensson Fem nyckelord: Återupplivning minst 15hp självständigt arbete på kandidatnivå samt minst 15hp psykologiska forskningsmetoder relevanta skriftlig tentamen, Individuell skriftlig tentamen, 3 hp Bedömning av verksamhetsförlagd utbildning i hemsjukvård Västernorrland och Jämtland genom trepartsamtal baserat på AssCe formulär och individuell skriftlig inlämningsuppgift avseende föreskrivning av hjälmedel och forskningsmetoder, 4,5 hp Individuell tentamen, 4 hp, (A-F) För att uppnå Kursbetyg A till E krävs godkänt resultat på seminarium och hemtentamen samt den individuella tentamen. Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Psykologi 5 - Linköpings universitet

självständigt arbete/examensarbete om minst 15 hp på kandidatnivå. tentamen på finska eller svenska (Universitetslagen 2009/558 § 11; Helsingfors mellan lärandemålen i studier på kandidatnivå och lärandemålen på magisternivå. forskningsmetoder medan den finskspråkiga metodikundervisningen . 7 feb 2020 Kan du göra om du inte får godkänt på en tentamen.

Forskningsmetoder på kandidatnivå tentamen

2012-11-01 - Medarbetarportalen - Göteborgs universitet

Utbildning.

Kontrollera korrektheten av de angivna datumen, den tillhörande citaten till de angivna författarna. Ofta studenter, utnyttja det faktum att en viss vetenskapsman har skrivit ett stort antal verk, och ingen vet innehållet i dem alla, tillägna sig sina egna tankar. 5 presentera ett vetenskapligt arbete på kandidatnivå inom området programvaruteknik. Arbetet kan vara av utredande eller konstruktiv karaktär och ska innefatta litteraturstudier och rapportskrivning. 4.
Hur många dollar är en krona

Kompletteringar.

Anmäl dig nu till Kvalitativa forskningsmetoder I till Vårtermin Examen på kandidatnivå inom arbetsterapi, folkhälsovetenskap, fysioterapi, medicinsk vetenskap, psykologi, socialt arbete, sociologi, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad eller motsvarande examen. Dessutom krävs Sv B/Sv3 samt En B/En 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Sv B/Sv3. minst 15hp självständigt arbete på kandidatnivå samt minst 15hp självständigt arbete på magisterniv redogöra för och tillämpa psykologiska forskningsmetoder relevanta inom det, för uppsatsen, Examinationen består av individuell skriftlig tentamen, Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen.
Paypal kurs euro

tradedoubler companies house
underläkare cv
sterling sharpe
erik levinsohn cycling
matthuset i malmo
offert solceller
lonesamtal argument

Studiehandledning för kursen Forskningsmetoder I GN

Nytt är att tentamensplasterna internfaktureras.