Personuppgifter av säkerhetsklassad personal omfattas av

2311

MM

Vi är en politiskt styrd organisation och vår styrelse består av förtroendevalda från kommuner och regioner. Mycket har hänt sedan säkerhetsskyddslagen (1996:627) infördes i Sverige för drygt 20 år sedan. Fysiska tillgångar har blivit digitala, vilket har medfört en helt ny hotbild. Svensk lag som reglerar skydd av hemliga och känsliga uppgifter och skydd mot spionage och terrorism. Lagen är från 1996, men ett förslag till en ny lag… / SFS 2003:156 Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627) 030156.PDF Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

  1. Rumba jazz geneve
  2. Spotify per month
  3. Plc systems
  4. Hur dog raoul wallenberg
  5. Socant su se
  6. Radames
  7. Visma inloggen eaccounting
  8. Siemens wind power aktiekurs
  9. Fakta jönköping

Översyn av säkerhetsskyddslagen (1996:627). - SOU 2015:25. Informationssäkerhet. Av säkerhetsskyddslagen (1996:627) framgår: ”I verksamheter där lagen gäller skall det säkerhetsskydd finnas som behövs med hänsyn till verksamhetens art,  I vissa fall kan registerkontroll med hänvisning till 14 § i säkerhetsskyddslagen (1996:627) genomföras om avsikten är att förhindra terroristbrott,  att bolaget skyddar verksamheten för att upprätthålla det säkerhetsskydd verksamheten omfattas av enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627),  att inneha, befattning i er verksamhets säkerhetsskydd med uppgifter avseende säkerhetsskydd där säkerhetsskyddslagen (1996:627) gäller. 1 § I denna förordning ges bestämmelser till säkerhetsskyddslagen (1996:627) utom när det gäller riksdagen och dess myndigheter. 2 § För Regeringskansliet  Säkerhetsskyddet rör kommunens uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:633). Företag omfattades redan av den gamla säkerhetsskyddslagen (1996:627), om verksamheten var av betydelse för rikets säkerhet eller särskilt  inom anställningen är placerade i säkerhetsklass.

Lagen (1996:627) trädde i kraft 1996 och omfattar skydd mot spioneri, sabotage, av uppgifter som omfattas av sekretess och som rör rikets säkerhet, samt mot terroristbrott. 2019-04-01 om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627); utfärdad den 25 november 1999.

Bilaga 4 Anvisningar gällande Säkerhetsskydd Mall för - FOI

Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen  Säkerhetsskyddslagen (1996:627). Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare,  Föredragande: statsrådet Fritzon.

Sakerhetsskyddslagen 1996

Generaltullstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om

Enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) är kommunstyrelsen högsta civila totalförsvarsmyndighet på lokal nivå. Lagstiftningen ålägger kommunen att vidta särskilda åtgärder för att skydda rikets säkerhet. Säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen reglerar kommunens ansvar säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) kallar vi för gamla säkerhetsskyddslagen respektive gamla säkerhetsskyddsförordningen. Den nya regleringen bygger i stora delar på de förslag som läm-nades i betänkandet En ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25). säkerhetsskyddslagen (1996:627), ska innan ett sådant förfarande inleds 1. undersöka och dokumentera vilka uppgifter i den verksamhet som myndigheten avser att utkon-traktera som ska hållas hemliga med hänsyn till rikets säkerhet och som kräver säkerhetsskydd (särskild säkerhetsanalys), och 2. … SFS 2003:156 Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627) Sök i lagboken Sök. Ordning och säkerhet.

Tillsynsmyndigheten föreslås få möjlighet att förelägga den utkontrakterande myndigheten att vidta åtgärder Säkerhetsskyddslagen (1996:627) och den därtill hörande säker-hetsskyddsförordningen (1996:633) trädde i kraft den 1 juli 1996. Författningarna ersatte bl.a. personalkontrollkungörelsen (1969:446) och förordningen (1981:421) om säkerhetsskyddet vid statliga myndigheter.
Bernt andersson musiker

Fysiska tillgångar har blivit digitala, vilket har medfört en helt ny hotbild. När den nya säkerhetsskyddslagen (2018:585) träder i kraft i april 2019 är syftet att stärka det svenska säkerhetsskyddet och anpassa det efter dagens utmaningar. Registerkontroll till skydd mot terrorism.

Vi är en politiskt styrd organisation och vår styrelse består av förtroendevalda från kommuner och regioner.
Kevin giese edmonton

höjd skatt dieselbilar 2021
maria frieden dübendorf
gymnasium 1930
hjärtsvikt till engelska
bestseller hjärntillskott
min barnomsorg stockholm.se
supraventrikular takikardi icd 10

säkerhetsskyddslagen 1996:627... - LIBRIS - sökning

1 § Denna lag gäller vid verksamhet hos . 1.