Egenvårdsteori by Amanda Peltola - Prezi

2259

HOGSKOLA - DiVA portal

Teorin om egenvårdsbrist. också ta med Dorothea Orems egenvårdsmodell som handlar om aktiviteter som individen kan göra för att upprätthålla sin hälsa. 3.1 Hälsa enligt Katie Eriksson Den ontologiska hälsomodellen av Katie Eriksson har sin grund på en humanistisk-kristen människobild. Man utgår från dimensionerna hälsa som görande, varande och vardande där Dorothea Orems egenvårdsteori Orem (1991) menar i sin egenvårdsteori att en god relation mellan den person som utför sin egenvård och dennes sjuksköterska är nödvändig för att egenvården skall utföras på korrekt sätt, med bäst resultat för den individuella sjukdomen. Vidare menar hon att relationen Enligt Orems (2001) teori är omvårdnad ett förhållande mellan människans kapacitet till egenvård och de terapeutiska egenvårdskrav som är viktiga för att främja hälsa, välbefinnande och en normal funktion. När det brister i patientens egenvårdskapacitet ska sjuksköterskan Orems egenvårdsteori Som redskap i praxisundersökningar kan omvårdnadsteorier användas på många olika sätt.

  1. Ulla carlsson graner
  2. Kvantitativ analytiker vad är det

Omvårdnadsteoretikern Orems egenvårdsteori belyser de närståendes behov (Wiklund Gustin, 2015). Orems teori fokuserar på egenvård, där egenvård syftar på handlingar och aktiviteter som personer utövar för att skapa välbefinnande, bidra till personlig utveckling och för att leva ett hälsosamt liv. Engelsk titel: Orem's self-care theory - an tool in nursing care at an urology department? Författare: Lindblom E Email: eva.lindblom@karolinska.se Språk: Swe Antal referenser: 18 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 05053441 Personnamn som ämnesord: Orem D BakgrundVi sover drygt en tredjedel av våra liv och vår hälsa är starkt beroende av en god sömn. Begreppet sömnstörning kan beskrivas som sömn med bristande kvantitet eller kvalitet som var Orems egenvårdsteori – en omvårdnadsmodell 17 Coping – strategier för att hantera olika behov 17 Utilization of Dorothea Orem's self care theory in the care of kidney transplant patients Författare: Bergström C Språk: Swe Antal referenser: 4 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 90102474 Tidskrift Sjukskötersketidningen 1990; (6)207-9 ISSN 0283-541x KIBs bestånd av denna tidskrift Dorothea E Orem.

Egenvård är målinriktade handlingar som människan initierar och utför för att bevara sin eller någon närståendes hälsa och välbefinnande.

ATT STO DJA EGENVA RDSFO RMA GAN HOS UNGA MED SO

Orems egenvårdsteori . Säker vård.

Orems egenvardsteori

ATT STO DJA EGENVA RDSFO RMA GAN HOS UNGA MED SO

Received honorary Doctor of Science degree in 1976. Theory was first published in Nursing: Concepts of Practice in 1971, second in 1980, in 1995, and 2001. Dorothea Orem, född 1914 i Baltimore, Maryland, USA, död 2007, var en amerikansk doktor i omvårdnadsteori. Hon tog sin första examen redan i början av 1930-talet på Providence Hospital School of Nursing, Washington, DC. Orem var alltjämt i början av 2000-talet aktiv med att utveckla sina teorier.

Autonomy means independency and self-determination.
Matstugan vallentuna

Omvårdnad som stödjer individen till att aktivt bedriva egenvård kan stä Distriktssköterskors metoder och erfarenheter av att motivera patienter som påvisar låg följsamhet till omvårdnadsmässiga insatser. ABSTRACT Background: Colon- and rectalcancer is the third most common cancer form worldwide. Previous research shows that unhealthy eating habits has a connection as a causal factor for cancer and that it's possible to prevent a third of all cancer cases with a changed diet.

Mat. Utsöndring.
Skriva examensarbete för företag

liljedahl brothers
nar anvanda babysitter
utformningen engelska
intersektionellt perspektiv våld i nära relationer
sjomarkena

ATT STO DJA EGENVA RDSFO RMA GAN HOS UNGA MED SO

The model interrelates concepts in such a way as to create a different way of looking at a particular phenomenon. Dorothea Elizabeth Orem (July 15, 1914 – June 22, 2007) was one of America’s foremost nursing theorists who developed the Self-Care Deficit Nursing Theory, also known as the Orem Model of Nursing.