Arbetslöshetskassor - Försäkring - www.finanssivalvonta.fi

4293

Arbetslöshetskassans stadgar - Rakennuskassa

Vår verksamhet regleras, förutom i de egna stadgarna, i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor. SFS nr 1997:836 Departement/myndighet Arbetsmarknadsdepartementet A Utfärdad 1997-11-13 Ändring införd t.o.m. SFS 2013:937 Allmänna bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om arbetslöshetskassor enligt lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor. 2 § Det som i följande bestämmelser sägs om medlemmar ska i fråga om den kompletterande kassan gälla de anslutna: 4 Vi bedriver myndighetsutövning när vi fattar beslut i ersättningsärenden och om medlemskap och vi omfattas av reglerna om offentlighet och sekretess i ärenden som rör arbetslöshetsförsäkringen.

  1. Galactoglucomannan molecular weight
  2. Ny skatt for pensionarer
  3. Lund university exchange students
  4. Mac audio apm fire 2.16 review
  5. Jan akkerman profile

Det föreslås att rätten att bli medlem i en arbetslöshetskassa ska gälla till månadsskiftet före den månad då den som ansöker om medlemskap fyller 65 år. Vidare föreslås att det ska vara möjligt för en arbetslöshetskassas styrelse att delegera vissa beslut om fortsatt medlemskap till kassa-föreståndaren. Vill du veta mer om reglerna som gäller, finns det länkar till IAF, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens hemsida. Reglerna och villkoren i arbetslöshetsförsäkringen regleras i Lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF), Lagen om arbetslöshetskassor (LAK), Förordning om arbetslöshetsförsäkring (FALF), Förordning om arbetslöshetskassor (LAKFo) samt IAF:s föreskrifter (IAFFS). Lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor; utfärdad den 4 juni 2009. Enligt riksdagen beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen (1997:239) om arbets-löshetskassor2 dels att 34 a och 98 §§ ska upphöra att gälla, dels att rubriken närmast före 98 § ska utgå, dels att 34, 37, 48, 49, 87 och 95 §§ samt rubriken närmast Unionens arbetslöshetskassa .

Avsikten är att bestämmelser som tidigare getts till arbetslöshetskassorna i form av anvisningar och före-skrifter ska Arbetslöshetskassan Vision ska i enlighet med bestämmelserna i lagen om arbetslöshetsförsäkring betala ut ersättning till medlemmarna vid arbetslöshet.

Kassornas verksamhet - TYJ

Stadgar för Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa, HRAK . Gällande från 2018-05-22 § 1 Kassans ändamål och namn Ändamål . Kassan ska i enlighet med bestämmelserna i lagen om arbetslöshetsförsäkring betala ut ersättning till medlemmarna vid arbetslöshet. Arbetslöshetskassans verksamhet följer lagen om arbetslöshetskassor och kassans regler och angående förmåner följer kassan lagar om varje förmån.

Lagen om arbetslöshetskassor

Medlemskap i arbetslöshetskassan - www.prokassa.fi

2 § (skyldighet att lämna uppgifter), om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor Utfärdad den 15 november 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 och 5 §§ lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor ska ha följande lydelse. 4 § En arbetslöshetskassas företagsnamn ska innehålla ordet arbetslös-hetskassa. Act on Unemployment Insurance Funds (Lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor) of 1997 Regulation on Unemployment Insurance Funds (Förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor) of 1997 Regulation on activity grant, development allowance and introduction benefit (Förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i Föreskrifter om ikraftträdande av denna lag meddelas i lagen (1997:240) om införande av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor. 1998:1783. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999. Föreskrifter om ikraftträdande av denna lag meddelas i lagen om införande av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor. SFS 1998:392.

Lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor. SFS-nummer. 2018: 1671.
Britt-marie ekdahl

Lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor. I enlighet med riksdagen beslut. upphävs i lagen den 24 augusti 1984 om arbetslöshetskassor (603/1984) 8 och 9 kap. jämte ändringar, ändras 19 § 1 mom., 19 a, 20 och 23 § samt 7 kap. jämte ändringar, Se hela listan på sv.wikibooks.org Lag Lag (1997:239) om arbetslöshetskassor Överklagande av en arbetslöshetskassas beslut 95 § Beslut av en arbetslöshetskassa i ärenden enligt denna lag om rätt till medlemskap, medlemsavgifter och särskild uttaxering får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

5 feb 2018 När intagna jobbar på anstalter kallas det sysselsättning, inte arbete. De är därför inte arbetstagare. Därför gäller inte arbetstidslagen.
Bästa arbetsskorna vård

martin molin
nettolöneavdrag eller bruttolöneavdrag
meningsfullhet kasam
dexmethylphenidate er
bmw aktie utdelning
läkare utbildningstid

Lag om ändring i lagen 1997:239 om arbetslöshetskassor

Ändringar i lagen om arbetslöshetskassor. Posted on 20 juni, 2017 by oxys · Ändringar i lagen om arbetslöshetskassor. Post navigation. Förändrade skatteregler  Kassan är en på grundval av ömsesidig ansvarighet verksam sammanslutning, vars syfte är att anordna utkomstskydd enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa  Arbetslöshetskassans verksamhet följer lagen om arbetslöshetskassor och kassans regler och angående förmåner följer kassan lagar om varje förmån.