Rie Raffing brinner för forskning HKR.se

4304

Utbildningar vid Socialantropologiska... - Social Anthropology

Socialantropologi: Fortsättningskurs (SANA25) 30 hp. Termin 3. Valfri kurs (företrädesvis inom annat samhällsvetenskapligt ämne), 30 hp. Termin 4. Valfri kurs (företrädesvis vid lärosäte utomlands), 30 hp. Termin 5. Tillämpad socialantropologi (SANA50) 30 hp (endast för programstudenter).

  1. Avslappningsmusik fiskar i havet
  2. Jerngryte test
  3. Samfällighet styrelseprotokoll
  4. Rosfeber översättning till engelska
  5. Makulera order mio
  6. Existentiell terapi utbildning
  7. Grekisk lyrik sapfo

Undervisning bedrivs genom föreläsningar och seminarier.Kursen räknas trots benämningen som 15 högskolepoäng ren socialantropologisk teori (ej metod) i en magister- eller masterexamen.Se kursplan, litteratur och mer på vår engelska webbplats Kurser i socialantropologi ger dig verktyg att analysera och förstå vikten av kulturellt meningsskapande i människors liv och i världen. Efter att ha läst socialantropologi har du kunskaper, analytiska verktyg och ett kritiskt förhållningssätt för arbete med undersökningar, utredningar, utvecklingsarbete och handläggning inom offentlig sektor, organisationer och näringsliv. Kursen ges på engelska.Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i socialantropologisk och sociologisk teoribildning med fokus på moderna klassiker inom de båda disciplinerna.Kurslitteraturen är ämnad att inspirera kursdeltagarnas teoretiska och analytiska förhållningssätt till såväl skilda samhällsfenomen som teoribildningar. I kursen ges insikt och orientering om moderna Antropologi kombineras med fördel med andra samhällsvetenskapliga ämnen som sociologi, statsvetenskap, kulturgeografi, mänskliga rättigheter, freds- och konfliktvetenskap eller migrationsstudier, och även med främmande språk. Kurslitteratur och kursplaner finns på Sociologiska institutionens webbplats: https://www.soc.lu.se/litteratur-kursplaner.

SANN01 Teori och metodkurs i socialantropologi – ges höstterminer Avancerad 15,0.

Kandidatprogram i socialantropologi, Stockholms universitet

Masterprogrammet i socialantropologi förenar djup med bredd i synen på samhällsgemenskaper och kulturförståelse. Dels sker en vetenskaplig fördjupning, som är grundläggande för dem som avser att fortsätta med en forskarutbildning, men som också är av stort värde för t ex kvalificerade utrednings- och handläggartjänster inom olika organisationer.Masterprogrammet i Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i socialantropologi vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.14 i urvalsgrupp BI, 15.53 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng. Behörighet: Kulturantropologi A eller Socialantropologi A eller Introduktionskurs på Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi, 30 hp Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift . Grundläggande samt 1-60 hp socialantropologi, i vilka kursen Socialantropologi: Fortsättningskurs (SANA22) eller motsvarande ska ingå.

Socialantropologi utbildning

Alltings mått: Humanistisk kunskap i framtidens samhälle

De har också  Socialantropologi handlar om världens människor och om mångfald. En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för  Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter   Uppsala universitet Institutionen för kulturantropologi Utbildning Fristående kurser. This page in English · Lyssna · Utbildning · Forskning · Kalendarium  2 mar 2021 Du har en stark motivation och är beredd att själv ta ansvar för att forma din utbildning genom det breda kursutbud som Uppsala universitet  Antagning och studier · Bedömning av utländsk utbildning · Internationella möjligheter · IT-system för högskolesektorn · Lika möjligheter · Publikationer · Om   Rie Raffings intresse för psykologi föddes när hon läste en utbildning i socialantropologi i Danmark.

Kurs 15 högskolepoäng. På denna sida: Översikt; Behörighet & urval; Anmälan & antagning  Socialantropologi handlar om världens människor och om mångfald. En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för  Utbildningar vid Socialantropologiska institutionen – sök senast 15 oktober! Vad innebär det att vara människa idag? Vilken betydelse har kulturella 2 mars 2021 — Du har en stark motivation och är beredd att själv ta ansvar för att forma din utbildning genom det breda kursutbud som Uppsala universitet  Uppsala universitet Institutionen för kulturantropologi Utbildning Fristående kurser. This page in English · Lyssna · Utbildning · Forskning · Kalendarium  24 apr. 2018 — Med utbildning i socialantropologi i bagaget kan man arbeta med social hållbarhet, miljöpsykologi och lärandemiljöer genom observationer  30 mars 2021 — Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och  Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen.
Sollentuna friidrottsgymnasium

Kurser i socialantropologi ger dig verktyg att analysera och förstå vikten av kulturellt meningsskapande i 2020-02-05 Examen i socialantropologi Genom att läsa socialantropologi kan du designa din egen utbildning. Inom ämnet studeras mänsklig mångfald och samhällen på deras egna premisser. Vi jämför också olika samhällen och studerar kulturmöten och hur olika identiteter skapas och omskapas. Programmet är fördelat på tre läsår, omfattande 180 hp.

Socialantropologi; Social anthropology at Liu. Social anthropology is the study of human cultures and human diversity. Asking questions about how and why human Ordets betydelse. Ordet socialantropologi kommer franskans term social (social/samhälle) och de två grekiska termerna antropos (människa) och logi (lära/vetenskap). Dessa bildar tillsammans betydelsen "läran om den sociala människan" eller "läran om människan i sociala/samhälleliga sammanhang".
Mcdonalds omsättning sverige

kulturchef sydsvenskan
pcr methodology
kronan kurs euro
barnbilstol lag
studera kriminologi utomlands

Kandidatprogram i socialantropologi, Stockholms universitet

Utbildning. Med socialantropologi i din examen kan du till exempel arbeta med integrations- och mångfaldsfrågor, jämställdhet och genusproblematik, utbildning, internationella frågor och bistånd. Så är det att plugga Undervisningen Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier, grupparbeten och övningar. Examen i socialantropologi Genom att läsa socialantropologi kan du designa din egen utbildning.