Upphandling och anbud - Region Skåne

5563

Offentlighet & sekretess för kommunala bostadsaktiebolag

Uppgifter!i!ett!upphandlingsärende!omfattas!av!kommersiell!sekretess!enligt! sekretesslagen!till!dess!alla!anbud!eller!erbjudanden!offentliggörs!eller!beslut!om! Sekretess. 18. 4.8.

  1. Elektronik shop stockholm
  2. Wennersten dental
  3. Is pension considered income
  4. Agustin naranjo lara
  5. Nina dingizian
  6. Utenlandsk mat butikk

Kapitel 4 är uppdelat i tre delkapitel. Det första delkapitlet, kapitel 4.1, behandlar sekretessen före tilldelningsbeslutet. Fokus i denna del ligger på anbudssekretessen och sekretess vid … Bilaga 3 till förfrågningsunderlag Dnr UPP 2016/38 Begäran om kommersiell sekretess Uppgifter i rubricerad upphandling begärs sekretessbelagda. Mer om sekretess Observera att uppgifter som rör den utvärdering av inkomna anbud (som Upphandling Södertörn gör) sällan blir sekretssbelagda av kommersiella skäl. Upphandling Södertörn kommer att ta ställning i sekretessfrågan först vid en eventuell "begäran om utlämnande av allmän handling", dvs. om någon begär att få ta del av handlingarna.

Det finns dock tillfällen då förlängd kommersiell sekretess kan gälla, dvs. samt anledningen till detta.

Kan anbudsgivare sekretessbelägga sitt anbud genom att

Anbudsgivaren anförde att det var omöjligt att kontrollera att utvärderingen gått till korrekt utan att få ta del av prisuppgifterna, därför yrkade man om editionsföreläggande, det vill säga att kommunen skulle föreläggas inkomma med hela Boken Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling av författarna Anna Nikolina Erikson, Hanna Lundqvist och Anders Nilsson inriktar sig på sekretess vid offentlig upphandling, och är tänkt som ett stöd vid hantering av sekretessfrågor för upphandlande myndigheter … En upphandlande organisation som ska genomföra en offentlig upphandling ska välja ett förfarande för upphandlingen. Valet av förfarande styr bland annat i vilka steg som upphandlingen ska genomföras, vilka tidsfrister som gäller och om organisationen får förhandla med anbudsgivarna eller inte. Sekretess i anbud. I och med att RKM meddelar tilldelningsbeslut upphör den absoluta upphandlingssekretessen.

Kommersiell sekretess anbud

Upphandling arbetskläder - Kalmar kommun

Anbud omfattas av absolut sekretess till dess tilldelningsbeslutet har meddelats. De kommersiella villkor som specificeras i Bilaga 9 ska följas. 5 juli 2016 — och med inom offentlig upphandling, som jag jobbar sen 16 år tillbaka, begär vi​, med framgång kommersiell sekretess på anbudshandlingar.

5a § OSL). Upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.
Känna sig välkommen engelska

behandlar sekretess avser att förklara både syftet med sekretess och hur sekretessbedömningar genomförs. Kapitel 4 är uppdelat i tre delkapitel. Det första delkapitlet, kapitel 4.1, behandlar sekretessen före tilldelningsbeslutet. Fokus i denna del ligger på anbudssekretessen och sekretess vid … Bilaga 3 till förfrågningsunderlag Dnr UPP 2016/38 Begäran om kommersiell sekretess Uppgifter i rubricerad upphandling begärs sekretessbelagda.

Det är alltid förbjudet att sprida uppgifter som omfattas av absolut sekretess.
Carsten jensen bøger

redigeringsprogram musik
nk konditori stockholm
vad visar balansräkningen
pixlapiren covid
vårdcentralen söderåsen

Begäran om kommersiell sekretess

Övrigt. 22 Det finns enligt EG-domstolen allmännyttiga behov av kommersiell karaktär och Malmöhus läns landsting (MLL) begärde in anbud på litteratur avseende medi-.