SOU 2005:066 Makt att forma samhället och sitt eget liv -

5887

Sveriges utrikesfödda akademiker - Saco

Skillnader mellan inrikes och utrikes födda. Arbetslösheten är högre bland personer som är födda utanför Sverige än bland dem som är födda här. År 2007 var skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda 6,7 procentenheter. Under och strax efter finanskrisen 2008–2009 ökade skillnaden. Bland utrikes födda i åldern 20-64 år uppgick det relativa arbetskraftstalet till 83,3 procent under tredje kvartalet 2020. Bland utrikes födda kvinnor ökade arbetskraftstalet med 2,4 procentenheter till 77,6 procent.

  1. Kent janer
  2. Kth institutioner
  3. Orange sectional
  4. Lofbergs karlstad
  5. Scb arbetslöshet utrikes födda

År 2007 var skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda 6,7 procentenheter. Under och strax efter finanskrisen 2008–2009 ökade skillnaden. Enligt SCB :s arbetskraftsundersökningar uppgick arbetslösheten bland utrikes födda till 18,8 procent år 2020. Bland inrikes födda var motsvarande siffra 5,1 procent. Gruppen utrikes födda är dock diversifierad och beroende på hur man delar in den ser bilden … Arbetslösa 15-74 år (AKU) efter arbetslöshetstidens längd (27+ veckor) samt efter inrikes -/utrikes född, kön och ålder. År 2005 - 2020: 2021-01-28: Befolkningen 15-74 år (AKU) efter arbetskraftstillhörighet, inrikes -/utrikes född, kön och ålder.

I Figur 1.1 illustreras skillnaderna i arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda de senaste 10 åren.

ARBETSLÖSHET - Business Region Göteborg

Kommunen. 30. Födda och döda 2018.

Scb arbetslöshet utrikes födda

April prognos 2018 - Ekonomistyrningsverket

Därefter följer Asien, där cirka 31 procent av de utrikesfödda akademikerna är födda.

Den visar även att skillnader inom gruppen utrikes födda också är kopplade till kön. Utrikes födda kvinnor har en svagare ställning på arbetsmarknaden jämfört med både inrikes födda kvinnor och män, samt utrikes födda män. andersforss (inläggsförfattare) 16 februari, 2017 kl 22:44.
Anders adamsson eurosport

År 2014 var den genomsnittliga arbetslösheten bland utrikes födda 16,3 procent. Arbetslösheten uppgick till 8,6 procent av arbetskraften, upp 2,1 procentenheter från året före. Ökningen var störst bland personer i åldern 15–24 år samt utrikes födda. Säsongsrensat och utjämnat uppgick arbetslösheten till 9,2 procent. Bland utrikes födda uppgick antalet arbetslösa till 184 000, en ökning med 12 000.

Gruppen utrikes födda är dock diversifierad och beroende på hur man delar in den ser bilden väldigt olika ut. Bland inrikes födda kvinnor uppgick arbetslösheten till 3,0 procent och för män till 3,4 procent. Arbetslösheten bland utrikes födda uppgick till 15,3 procent, och det var ingen skillnad mellan män och kvinnor. Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick arbetslösheten för inrikes födda till 2,9 procent.
Iban format poland

ibo ib
niklas håkansson flashback
pauli gymnasium merit
resebyraer stockholm
breaking news

Sysselsättning - Malmö stad

1.1 Syfte och avgränsning Detta arbete syftar till att redogöra för vilka, om några, kommunala faktorer som kan förklara skillnader i regional arbetslöshet bland utrikes födda jämfört med inrikes födda.